Od 30 lipca do 4 września 2018 r. w konkursie Internacjonalizacja MŚP* w generatorze złożono 84 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 35 962 784,06 zł, co stanowi 35,98% kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

* II runda  konkursu nr 4 (1/2018) działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia