Informujemy, że została zaktualizowana dokumentacja konkursowa dla poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów programu Polska Wschodnia.

Zmiany obejmują:

  • Wzór wniosku o dofinansowanie - na stronach 11 i 12 w tabelach Zasoby kadrowe zaangażowane w rzeczową realizację projektu połączono kolumnę Opis kwalifikacji oraz doświadczenia z kolumną Zadanie, do którego zasób będzie wykorzystany;
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - dostosowano właściwą treść do zmodyfikowanego wzoru wniosku oraz wprowadzono poprawki redakcyjne.

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Dokumentacja