25 września 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z firmą Custom P. Kaluda, M. Machlarz Sp.j. na realizację projektu Avatary Miasta - jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej. Całkowity koszt inwestycji to 45 837 372,00 zł, kwota dofinansowania z PARP wynosi 32 046160,40 zł. 

Celem projektu jest stworzenie w Lublinie produktu turystycznego „Avatary Miasta” bazującego na potencjale historyczno-kulturowym 700-letniego Lublina. W projekcie zaproponowano 2 atrakcje główne, wsparte ofertą noclegową i gastronomiczną:

- Kamienica Legend, w której dzieci będą mogły poznać historię miasta w oparciu o legendy a formą odkrywania historii będzie rozwiązywanie zagadek historycznych. Obiekt będzie obejmował m.in. 6 sal ekspozycyjnych poświęconych 6 legendom związanym z historią Lublina,

- Kamienica Kryminałów, w której młodzież i dorośli będą mogli poznać historię miasta w oparciu o rozwiązywanie historycznych zagadek kryminalnych związanych z miastem. Obiekt będzie obejmował m.in. sale ekspozycyjne, laboratorium detektywistyczne, laboratorium z elementami escape room, salę służącą prezentacjom 360.

Wszystkie atrakcje będą mieścić się na zabytkowym Starym Mieście w Lublinie i będą utrzymane w konwencji parku edukacyjno-rozrywkowego.

Projekt realizują 4 firmy: Custom P. Kaluda, M. Machlarz Sp.j., JRT Sp. zo.o., WIP Machlarz Mariusz, Klauda Paweł Sp. j., Avatary Miasta Sp. zo.o.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia. Planowane jest utworzenie co najmniej 24 nowych miejsc pracy.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do lipca 2021 r.