Rozwiń firmę w oparciu o design! 12 września 2018 r. ruszy I etap konkursu Wzór na konkurencję*, w którym mikro-, małe i średnie firmy mogą starać się o dotację na projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych działań związanych z rozwojem wzornictwa w firmie. Pula środków w konkursie wynosi 5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 100 tys. zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wnioski o dofinansowanie należy składać do 19 grudnia 2018 r. wyłącznie w Generatorze Wniosków.

Dokumentacja

*działanie 1.4 programu Polska Wschodnia