Zaczął się nabór wniosków w 1 etapie Wzoru na konkurencję.* Konkurs jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych działań związanych z rozwojem wzornictwa. Pula środków w konkursie wynosi 5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 100 tys. zł (do 85% kosztów kwalifikowalnych). Wnioski o dofinansowanie należy składać do 19 grudnia 2018 r. wyłącznie w Generatorze Wniosków.

* działanie 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia