Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - Wzór na konkurencję. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2018 r.

Lista wybranych projektów dla wniosków złożonych od 1 do 30 kwietnia 2018 r.

Listy wszystkich projektów dla działania Wzór na konkurencjęWzór na konkurencję