Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria I etapu oceny merytorycznej i zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP