Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów po przeprowadzonej procedurze odwoławczej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2018 r.

 

Listy projektów dla działania 1.4 POPW - Wzór na konferencję.