Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018 dla poddziałania 1.1.1 POPW Platformy Startowe dla nowych pomysłów, złożono 13 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 264 090 599,00 zł.  Wnioskowane dofinansowanie stanowi 203,15 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.