12 projektów zostało zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach konkursu 1/2018 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Łączna, wnioskowana kwota wsparcia w II etapie to ponad 239 mln zł.