Podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia poddziałania, kryteria wyboru projektów, zasady składania i oceny wniosków.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to program inkubacyjny dla pomysłodawców innowacji z potencjałem biznesowym. W ramach konkursu zostanie wyłonionych kilka Platform, czyli partnerstw wyspecjalizowanych ośrodków działających jako operatorzy programu. Każda z nich będzie zlokalizowana w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej, tj.: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. Z ich wsparcia będą mogli skorzystać początkujący przedsiębiorcy chcący zamienić swoje pomysły w innowacyjne produkty lub usługi w Polsce Wschodniej.

Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona.

*poddziałanie 1.1.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia