Przedsiębiorcy, którzy z sukcesem opracowali strategię wzorniczą w I etapie Wzoru na konkurencję i mają zatwierdzony wniosek o płatność, mogą się starać o wsparcie na jej wdrożenie w II etapie konkursu. 30 maja br. PARP rozpoczyna 12 rundowy nabór wniosków. Każda z rund obejmuje nabór projektów w danym miesiącu kalendarzowym, ocenę kryteriów wyboru projektów, rozstrzygnięcie i opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

Pula środków dla firm MŚP wynosi 250 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln zł w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.

Dokumentacja