Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy aktualizacji dokumentu pn. Rejestr ryzyk w projektach POPW, będącej odpowiedzią na potrzeby Beneficjentów zidentyfikowane w trakcie weryfikacji rejestrów przekazanych w 2016 r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Obowiązek przekazywania Rejestru ryzyk w projektach POPW wynika z dokumentu programowego pn. System kontroli w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Rejestr ryzyk należy przekazywać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w zależności od daty podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej w terminie do dnia 15 października lub do dnia 10 marca w formie elektronicznej. Następnie w trakcie realizacji Projektu, należy dokonywać aktualizacji rejestru ryzyka w cyklu półrocznym w tych samych datach miesięcznych (tj. najpóźniej w terminie do dnia 15 października oraz do dnia 10 marca).

Do najczęściej powtarzających się uchybień w rejestrach przekazanych dotychczas do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Beneficjentów zaliczyć należy:

  • błędne wskazanie jako mechanizmu kontrolnego konkretnych przepisów prawa krajowego lub unijnego, bądź też wskazanie jako mechanizmu kontrolnego faktu ich przestrzegania: przepisy prawa krajowego oraz unijnego (takie jak ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, wytyczne, etc.), stanowią kryteria, na podstawie których Beneficjenci powinni zaprojektować mechanizmy kontrolne; w Kolumnie ‘6’ Rejestru ryzyk należy więc wskazać na regulacje wytworzone w przedsiębiorstwie/ instytucji Beneficjenta, w oparciu o które Beneficjent reaguje na zidentyfikowane ryzyka (jak na przykład uchwały, zarządzenia, polityki, podręczniki, etc.),
  • niedopełnienie obowiązków formalnych: użycie formatu pdf zamiast excel, brak numeru umowy o dofinansowanie.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na powyższe uchybienia w procesach przygotowania i aktualizacji Rejestrów ryzyka.

Wzór Rejestru ryzyk wraz z instrukcją, zawierającą praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego przygotowania tego dokumentu, znajdują się poniżej: