31 lipca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP*. W Generatorze Wniosków złożono 166 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 130 198 238,50 zł.

*II runda konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój