30 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursów nr 1/2018 (konkurs ogólny) i 2/2018 (konkurs dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W II rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 20 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 144 008 628,99 zł. W konkursie dla miast średnich złożono 15 wniosków na kwotę 137 288 817,00 zł.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w II rundzie ww. konkursów zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 31 sierpnia br.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:
Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

  1.  w województwie mazowieckim przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;
  2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.


O skróceniu terminu naboru poinformujemy nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym zakończeniem.