Prezentujemy listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w II rundzie konkursów nr 1 i 2 ogłoszonych w 2018 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek