Prezentujemy listy projektów złożonych w II rundzie konkursów nr 1 i 2 w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I Etapu oceny i zakwalifikowanych do II Etapu oceny.

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek