Utworzono: 18 listopada 2016

Przepływy pieniężne pomiędzy animatorem a partnerami w aspekcie możliwości „zaliczkowania” partnerów. Jak Partnerzy mają być wynagradzani w ramach projektu?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Czy pomysłodawca do 35 roku życia, który prowadzi już działalność gospodarczą może zgłosić swój pomysł biznesowy na platformę

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Kiedy pomysłodawca musi założyć działalność w formie spółki kapitałowej ?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Czy osoby zgłaszające pomysły biznesowe mogą pochodzić spoza makroregionu Polski Wschodniej ?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Kryterium wiekowe dla ostatecznych odbiorców „osoby do 35 r.ż.”-pytanie o sytuację gdy przedsiębiorstwo typu startup zarządzane jest wieloosobowo

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Co w sytuacji, gdy „inkubowany start-up” nie założy działalności gospodarczej?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Jaki jest minimalny zakres raportu końcowego z inkubacji pomysłu biznesowego na platformie?

więcej