Utworzono: 28 kwietnia 2017

Wnioskodawca planuje realizację II etapu projektu 1.2 POPW od maja 2017 do końca roku 2018. W czasie realizacji projektu zaplanował m.in. udział w targach i kilku misjach gospodarczych celem pozyskania kontrahentów zagranicznych w celu sprzedaży produktu na rynku docelowym. Już podczas pierwszej misji planowanej na I kwartał 2018 może dojść do sytuacji, w której zostanie podpisana umowa o współpracy z jednym kontrahentem i rozpoczęta sprzedaż (nawet w bardzo niewielkim wolumenie). Czy moment rozpoczęcia sprzedaży ma jakieś znaczenie dla dalszej realizacji projektu?

 

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2017

Czy jest jakaś definicja, która mówi, co należy kwalifikować jako misję gospodarczą?  Czy można założyć udział w kilku misjach gospodarczych do jednego kraju? Ilu potencjalnych kontrahentów trzeba w trakcie misji odwiedzić? Ile czasu musi trwać taka misja?

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2017

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: koszty usług doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych? Czy w ramach powyższej kategorii wydatku, możemy wynająć firmę, która zaprojektuje nam stronę internetową oraz materiały reklamowe, jak również koszty tłumaczeń z tym związane?

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2017

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: koszty usług doradczych w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny?

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2017

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: koszty usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi? Czy w ramach tego wydatku możemy wynająć firmę, która wskaże nam firmy na rynku zagranicznym, do których potencjalnie możemy kierować nasze usługi?

więcej

Utworzono: 4 kwietnia 2017

Wskaźnik rezultatu: Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć ten wskaźnik i na czym ten wskaźnik polega?

więcej

Utworzono: 4 kwietnia 2017

Jeżeli Wnioskodawca nie chce przeznaczyć do 20 % na targi i nie chce przeznaczyć do 20 % na automatyzację procesów, czy może zatem przeznaczyć całe 100 % wydatków na koszty usług doradczych?

więcej