Utworzono: 18 listopada 2016

Czy konsultant ze strony wnioskodawcy może uczestniczyć w panelu ekspertów?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Czy we wniosku musimy opisać powiązanie kooperacyjne?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Czy opracowaną w ramach projektu innowację produktową można udoskonalać?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Jaka jest maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Jak należy zawierać umowę przedwstępną?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Jakiego zakresu kosztów dotyczy oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy?

więcej

Utworzono: 18 listopada 2016

Jakie obszary innowacji mogą zostać sfinansowane w ramach konkursu? Czy ochrona zdrowia może być finansowana?

więcej