Utworzono: 15 listopada 2017

Czy istnieje konieczność zamieszczania zapytania ofertowego w przypadku zasady konkurencyjności na stronie PARP?

więcej

Utworzono: 15 listopada 2017

Czy osoby przebywające na urlopie macierzyńskim zatrudnione na pełen etat są liczone do ilości zatrudnionych pracowników?

więcej

Utworzono: 15 listopada 2017

Czy przewidziany jest kolejny nabór na I etap konkursu Wzór na konkurencję? Czy obecny nabór jest ostatnim w tej perspektywie finansowej?

więcej

Utworzono: 3 kwietnia 2017

Innowacja produktowa - czy w odniesieniu do produktu wystarczy innowacja w skali firmy? Czy wystarczającym jest wprowadzenie do oferty firmy produktów uprzednio nieprodukowanych aby można było tutaj mówić o innowacji produktowej?

więcej

Utworzono: 3 kwietnia 2017

Czy certyfikacja ISO może być kosztem kwalifikowanym?

więcej

Utworzono: 3 kwietnia 2017

Środki trwałe - w jakim zakresie można kwalifikować wydatki? Na przykład w rekomendacjach wpisany został "zakup obrabiarki CNC" lub "zakup szlifierki" i zakup tych środków trwałych wynika jasno ze strategii więc nie budzi wątpliwości.

Jednak czy na przykład dla rekomendacji "Wprowadzenie efektywnego systemu składowania materiałów i zwiększenie przestrzeni magazynowej dla wyrobów gotowych" kwalifikowany może być zakup regałów do magazynu? Mimo, że nie są one jasno wypisane w strategii?

więcej

Utworzono: 3 kwietnia 2017

Usługi doradcze - w jakim zakresie można je kwalifikować? W regulaminie konkursu jest napisane, że kwalifikowane są koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej - nie ma jednak wymienionych przykładowych usług. 

O ile jasne wydaje się, że takim kosztem może być na przykład koszt zlecenia opracowania projektów nowych produktów podmiotowi zewnętrznemu, to w naszej strategii wzorniczej mamy na przykład takie rekomendacje jak: 

  • "nawiązanie współpracy z firmą produkującą meble łazienkowe" 
  • "nawiązanie współpracy z salonami meblowymi"
  • "zainteresowanie nowymi produktami biur architektonicznych i projektantów wnętrz".

Czy w takiej sytuacji kwalifikowany może być na przykład koszt zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wykonania baz danych takich podmiotów w celu późniejszego przeprowadzenia akcji telemarketingowej lub mailingowej?

więcej