Utworzono: 28 maja 2018

 Ogłoszenie konkursu
   Ogłoszenie konkursuDownload this file (Ogłoszenie konkursu I etap 1.4 2018.docx).docx354 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin konkursu 1.4 I etap 2018.docx).docx93 kB pobierz
   Zał. 1 Kryteria ocenyDownload this file (Załącznik nr 1 kryteria oceny 1.4  I etap.pdf).pdf636 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Załącznik nr 2 wzór wniosku o dofinansowanie.docx).docx88 kB pobierz
   Zał. 3 Instrukcja wypelniania wnioskuDownload this file (Załącznik nr 3 instrukcja wypelniania wniosku.docx).docx399 kB pobierz
   Zał. 4 Wzór Umowy o dofinansowanieDownload this file (Załacznik nr 4 wzór Umowy o dofinansowanie.doc).doc622 kB pobierz
   Zał. 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.doc).doc381 kB pobierz
   Zał. 6 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji PWDownload this file (Załacznik nr 6 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji PW.docx).docx311 kB pobierz
   Zał. 7 zakres minimalny umowy warunkowejDownload this file (Załacznik nr 7 zakres minimalny umowy warunkowej.docx).docx351 kB pobierz

 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Tabele finansowe - sytuacja finansowa wnioskodawcyDownload this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy.xlsx).xlsx20 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Harmonogram rzeczowo finansowyDownload this file (04 Harmonogram rzeczowo finansowy.docx).docx352 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (05 Harmonogram płatności.docx).docx350 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (06 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc370 kB pobierz
   Obowiązki informacyjne beneficjentaDownload this file (07 Obowiązki informacyjne beneficjenta.doc).doc12563 kB pobierz
   Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (08 Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący.doc).doc395 kB pobierz
   Wzór wekslaDownload this file (09 Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (10 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx358 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (11 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx354 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracjiDownload this file (11a Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kB pobierz
   Katalog kosztów kwalifikowanych.docxDownload this file (12 Katalog kosztów kwalifikowanych.docx).docx351 kB pobierz

 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy/Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (wzór deklaracji o niekaralności - osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc383 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPWDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPW.doc).doc319 kB pobierz
Utworzono: 21 listopada 2016

Czy jeśli składamy wniosek po raz drugi (bo pierwszy nie przeszedł np. ze względu na niską ilość punktów), czy przeprowadzamy całą procedurę zapytania ofertowego od początku, czy możemy zawrzeć aneks z wykonawcą "pierwotnym"?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Czy możemy wziąć pod uwagę kryterium doświadczenia wykonawcy w pierwszym konkursie (czy możemy zastosować kryterium wyboru wykonawcy dotyczące jego doświadczenia w realizacji zadań w pierwszym konkursie)?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Czy są przewidziane jakieś zmiany jeżeli chodzi o system informatyczny obsługujący składania wniosków?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Według jakich kryteriów powinni być wybierani eksperci przez wykonawcę audytu?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Czy do wniosku o dofinansowanie dołączamy wszystkie oferty czy tylko ofertę, która wygra?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Czy możemy prosić wykonawcę by w ofercie przedstawił metodologie przeprowadzenia audytu?

więcej