Wiadomości POPWW opisanej sytuacji zakłady produkcyjne firm zewnętrznych nie muszą być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej. Wystarczy, jeśli siedziba firmy wnioskodawcy bądź oddział wnioskodawcy, który faktycznie zarządza produkcją, znajduje się na terenie Polski Wschodniej – zgodnie z zacytowanym zapisem instrukcji wypełniania wniosku.