Wiadomości POPWOpracowanie zarówno projektu funkcjonalnego, jak i graficznego aplikacji mobilnej mieści się w kategorii: Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:

- przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych.

Szczególne znaczenie w kontekście internacjonalizacji ma profesjonalne zaprojektowanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej dedykowanej na nowy rynek zagraniczny w oparciu o wiedzę o lokalnych zwyczajach i preferencjach konsumenckich danego rynku (w tym projektowanie zorientowane na konkretnego użytkownika). Nieuwzględnienie kontekstu kulturowego i gospodarczego odmiennego rynku może prowadzić do niepowodzenia całego procesu wprowadzania nowego produktu na nowy rynek zagraniczny.

Patrz także: http://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/schemat-jednoetapowy/baza-pytan-12popw-schemat-jednoetapowy/38875-czy-w-ramach-uslugi-doradczej-dotyczacej-projektowania-stron-internetowych