Wiadomości POPWUsługa doradcza w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia patentowego (opis, skrót, zastrzeżenia) może być kwalifikowana w ramach kategorii: Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie: uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych. Reprezentacja rzecznika przed urzędem w zakresie złożenia i prowadzenia procedury uzyskiwania ochrony (podobnie jak opłaty urzędowe z nią związane) nie mieści się w kategorii ww. usług doradczych i nie może być kwalifikowana.