Terminy naborów dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Numer i nazwa działania Data ogłoszenia Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Alokacja
Poddziałanie 1.1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów
W 2017 r. nie jest planowany nabór wniosków (w tym czasie trwać będzie realizacja pilotażu).
Poddziałanie 1.1.2
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
29 kwietnia 2016 r. 22 czerwca 2016r. 21 lipca 2017 r. 65 600 000 zł
Działanie 1.2
Internacjonalizacja MŚP
I +II Etap (połączone) 23 marca 2017 r. 28 kwietnia 2017r. 31 sierpnia 2017r. 200 000 000 zł
II Etap 29 grudnia 2016 r. 1 lutego 2017 r. 14 grudnia 2017 r. 30 000 000 zł 
Poddziałanie 1.3.1
Wdrażanie innowacji przez MŚP
27 kwietnia 2017 r. 1 czerwca 2017 r. 31 lipca 2017r. 135 000 000 zł 
Poddziałanie 1.3.2.
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
7 kwietnia 2017 r. 9 maja 2017 r. 28 grudnia 2017r. 430 000 000 zł
Działanie 1.4
Wzór na konkurencję
II Etap 28 kwietnia 2016 r. 30 maja 2016 r. 28 kwietnia 2017r. 150 000 000 zł
II Etap 26 kwietnia 2017 r. 1 czerwca 2017 r. 31 maja 2018 r. 250 000 000 zł
I Etap 29 czerwca 2017 r. 13 września 2017r. 15 listopada 2017r. 5 000 000 zł
Działanie 2.1
Zrównoważony transport miejski
Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym
Działanie 2.2
Infrastruktura drogowa
27 stycznia 2017 r. 28 lutego 2017 r. 27 kwietnia 2017r. 400 000 000 zł

 

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji tabela będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Szczegółowy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok

Szczegółowy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok