FAQ

Wpis
Opublikowano 28.11.2016

Pytanie

Czy jako spełnienie kryterium związanego z posiadaniem pozwolenia na budowę będą Państwo akceptowali potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę? Czy należy dostarczyć minimum zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź

 

Zgodnie z kryterium formalnym - wniosek nr 3 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę” należy dostarczyć minimum zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Więcej szczegółów w niniejszym zakresie podano w odpowiedzi na pytanie nr 1 kategoria 4: Kryteria wyboru projektów.