Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli nie mam założonej jeszcze działalności gospodarczej czy mogę startować w konkursie na dofinansowanie projektu?. Obecnie studiuje na ostatnim roku studiów magisterskich, i chciałbym utworzyć start up. Rozwiązanie nad którym pracuje aktualnie dotyczy technologii Bluetooth w standardzie 4.2(5.0). W skrócie projekt polega na dostępie do informacji publicznych i platform informacyjnych różnych firm poprzez bezpośrednie połączenie urządzenia klienta a urządzenia firmy/organizacji. Projekt ma na celu ułatwienie sprzedaży, informacji, rezerwacji(w locie). Czy w ramach dofinansowania jest możliwość uzyskania środków na wynagrodzenia? Jaki materiały trwałe można nabyć z takiego dofinansowania?. (Chodzi mi bardziej o komputer, maszynę do tworzenia układów scalonych). P.S. Prosiłbym o podanie numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej za takie informacje.

 

Według zapisów Regulaminu konkursu o dofinansowanie, w ramach poddziałania 1.3.2 POPW mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W przypadku zainteresowania innymi działaniami realizowanymi przez PARP prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie PARP i kontakt z Informatorium PARP (szczegółowe dane są dostępne na stronie http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp).