Czy jachty/housebooty/motorówki kabinowe, które będą zawierały koje ale bez materacy - będą kwalifikowane do puli miejsc noclegowych? Czy jachty/houseboooty/motorówki kabinowe, które będą zawierały wyłącznie miejsca relaksacyjne, leżące wypoczynkowe - będą kwalifikowane do puli miejsc noclegowch? Czy jachty/housebooty/motorówki otwarto-pokładowe (typu: omegi, pontony) - będą kwalifikowane do puli miejsc noclegowych?

 

Jachty / housebooty / motorówki kabinowe wyposażone w miejsca noclegowe powinny zostać wliczone do puli wydatków objętych limitem 15 % zgodnie z zasadami określonymi dla poddziałania 1.3.2. W przypadku wskazanym w ad.1 brak materaca nie zmienia faktu, że „łódka” wyposażona jest w miejsce noclegowe.

W przypadku ad.2 nie wiadomo czy różnica wynika tylko z nazewnictwa miejsca, które zwykle na łodzi przeznaczone jest do spania czy może rzeczywiście funkcjonalność i rozwiązania techniczne są zdecydowanie odmienne od standardowych rozwiązań dla tego typu sprzętów posiadających miejsca noclegowe. Jeżeli jest to tylko kwestia nazewnictwa a rozwiązania techniczne są takie same należy zaliczyć taki wydatek do wydatku związanego z miejscami noclegowymi.

W przypadku ad.3 tj. obiektów otwarto pokładowych nie wydaje się abyśmy mieli do czynienia z wyposażeniem w miejsce do spania.