Czy jest możliwe wydłużenie terminu składania wniosku z POPW 1.3.2 ze względu na wprowadzone zmiany w dokumentacji dokonane tuż przed złożeniem wniosku czyli 28.11.2016r., zgodnie z publikacją: http://popw.parp.gov.pl/wiadomosci-popw/zmiana-w-dokumentacjikonkursowej- dla-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przezmsp- popw-2 

 

Zmiany wprowadzone do dokumentacji konkursu pozostają bez wpływu na sposób przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Nie zmieniają również wymogów w zakresie projektów oraz niezbędnych do przedłożenia załączników. W związku z powyższym nie ma podstaw do wydłużenia terminu składania wniosków w ramach prowadzonego naboru.