Czy w ramach poniższego kosztu, można ująć nabycie nieruchomości ZABUDOWANEJ, czy koszt dotyczy wyłącznie gruntu, a halę należy sobie wybudować? 1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się: 1) koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: a) nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1.

 

Powyżej zacytowany zapis Regulaminu konkursu odnosi się do nabycia nieruchomości zarówno zabudowanej jak i niezabudowanej.