Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 1.3.2 POPW 2016Download this file (Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 1.3.2 POPW 2016.pdf).pdf395 kB pobierz

 Pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 1Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_v_01_na strone (002).pdf).pdf2376 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 2Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_cz_2_zm.pdf).pdf2131 kB pobierz
    Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 3Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_v_04_i_wyłączone - na stronęAB.pdf).pdf924 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 4Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_cz_4.pdf).pdf1995 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 5Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_cz_5.pdf).pdf1421 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 6Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_cz_6.pdf).pdf497 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 7Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_cz_7.pdf).pdf1485 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 8Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_cz_8.pdf).pdf1391 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 9Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_cz_9.pdf).pdf1019 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 10Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_10.pdf).pdf1288 kB pobierz
    Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 11Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_cz_11.pdf).pdf974 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 część 12Download this file (1_3_2_pytania_odpowiedzi_cz_12.pdf).pdf759 kB pobierz

 Dokumentacja pomocnicza
   Wykaz zmian w dokumentacji z dnia 20.04.2016 r.Download this file (Wykaz zmian w dokumentacji.pdf).pdf71 kB pobierz
   Wykaz zmian w dokumentacji z dnia 03.06.2016 r.Download this file (Wykaz zmian w dokumentacji_03.06.pdf).pdf268 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 20.04.2016Download this file (Regulamin konkursu_20042016.doc).doc355 kB pobierz

 Załaczniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf542 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu_03.06.docx).docx193 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu_03.06.doc).doc422 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx27 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx26 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 20.04.2016Download this file (Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu_20042016.docx).docx259 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.docx).docx32 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw PWDownload this file (Załącznik nr 8 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej.pdf).pdf445 kB pobierz
   Załącznik nr 9 Minimalny zakres umowy konsorcjumDownload this file (Załącznik nr 9 Minimalny zakres umowy konsorcjum.docx).docx32 kB pobierz

 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
   Charakterystyka inwestycji początkowejDownload this file (Charakterystyka inwestycji początkowej.docx).docx18 kB pobierz
   Prognoza finansowa projektuDownload this file (Prognoza finansowa projektu.xlsx).xlsx26 kB pobierz
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognozaDownload this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza.xlsx).xlsx30 kB pobierz

 Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc35 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc36 kB pobierz
   Wzór informacji o braku powiązania z innymi projektamiDownload this file (Wzór informacji o braku powiązania z innymi projektami.doc).doc54 kB pobierz
   Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkania.doc).doc138 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc320 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Formularz pomoc inna niż de minimis - obowiązuje od 11.03.2016Download this file (Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis(obowiązuje_od_11.03.16).xlsx).xlsx83 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Wzór załącznika do umowy Harmonogram płatnościDownload this file (Wzór załącznika do umowy Harmonogram płatności.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Lista osób upoważnionych do SL 1420Download this file (Wzór załącznika do umowy Lista osób upoważnionych do SL 1420.docx).docx18 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnychDownload this file (Wzór załącznika do umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.doc).doc11522 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.doc).doc45 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.doc).doc43 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Wzór weksla in blancoDownload this file (Wzór załącznika do umowy Wzór weksla in blanco.docx).docx12 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 19.04.2016Download this file (Regulamin konkursu.doc).doc354 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu-obowiązywał do 19.04.2016 Download this file (Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx191 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązywał do 19.04.2016Download this file (Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc418 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 19.04.2016Download this file (Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx259 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc inna niż de minimis - obowiązywał do 10.03.2016Download this file (Formularz informacji - pomoc inna niż de minimis.pdf).pdf901 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu-obowiązywał do 02.06.2016Download this file (Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu_20042016.docx).docx192 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązywał do 02.06.2016Download this file (Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu_20042016.doc).doc421 kB pobierz