FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

W regulaminie wskazano, że nabór do konkursu może być zakończony w przypadku złożenia wniosków przekraczających 400% dostępnej alokacji. Jednocześnie konkurs został podzielony na 4 etapy.

Jeśli - hipotetycznie – 9 maja 2017 r. zostanie złożonych wniosków na 10 mld zł, to czy automatycznie oznaczać będzie to zamknięcie naboru i nieuruchamianie drugiego etapu naboru (który ma zacząć się 01.06.2017), czy nie.

Podział konkursu na etapy może bowiem sugerować, że alokacja podzielona będzie równomiernie na każdy z etapów.

Jeśli hipotetyczny scenariusz (wyczerpanie alokacji 9 maja) miałby się ziścić, to podział konkursu na etapy stałby się niezasadny. Oznaczałoby to bowiem tylko tyle, że nabór trwa w okresie 09 maja - 31 sierpnia z założeniem - kto pierwszy ten lepszy.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu § 3 ust. 3

„Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 9 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00).
IP zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu w przypadku złożenia wniosków przekraczających 400% dostępnej alokacji.”

Powyższe oznacza, że nabór w ramach konkursu może zostać zakończony w każdym czasie pomiędzy 9 maja 2017 r. a 31 sierpnia 2017 r., jeżeli kwota planowanego dofinansowania przekroczy 400% planowanej alokacji, hipotetycznie również w pierwszych dniach trwania naboru. Dostępna kwota alokacji nie jest podzielona na poszczególne etapy.

Konkurs został podzielony na etapy przy założeniu, że scenariusz złożenia wniosków na poziomie 400% dostępnej alokacji w pierwszych tygodniach naboru jest mało prawdopodobny.