FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Na produkt sieciowy składają się 3 "atrakcje". Dwie z nich mają poziom innowacyjności regionalny, jedna z nich jest innowacyjna na poziomie kraju.

Sam produkt sieciowy dotyczy aktywnego spędzania wolnego czasu:

  • największa w regionie ściana wspinaczkowa (innowacja regionalna),
  • tor kartingowy w torami na różnych płaszczyznach (różnica między wysokością tras do 10 m) (innowacja regionalna) oraz
  • tor do parkour/freerun (pierwszy w kraju o takich parametrach - innowacja krajowa).

Produkt sieciowy składający się z tych 3 atrakcji spełniał będzie wymogi zawarte w dokumentacji w zakresie definicji dla produktu sieciowego.

Proszę o informację, czy w takiej sytuacji spełnione będzie kryterium "Innowacyjności produktu".

Odpowiedź

Projekty realizowane w ramach poddziałania 1.3.2 POPW muszą być innowacyjne (innowacja produktowa – zgodnie z kryterium merytorycznym nr 7 „Innowacyjność produktu”).

Pod pojęciem innowacji produktowej rozumieć należy wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania wyłącznie w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi). W przypadku poddziałania 1.3.2 odnosi się ona do innowacyjnego przynajmniej na poziomie kraju produktu sieciowego, który ma być efektem realizacji projektu.

Ocena w zakresie innowacyjności jest dokonywana na etapie oceny merytorycznej wniosku przez powołanego w tym celu eksperta. W celu dokonania takiej oceny niezbędne są szczegółowe informacje na temat projektu i uzasadnienie, co do jego innowacyjności podane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie.

Podsumowując to oferta końcowa, czyli produkt sieciowy powinien charakteryzować się innowacyjnością, wykazanie cech innowacyjnych tylko na poziomie poszczególnych składowych będzie niewystarczające.