FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy firma, która jest na liście wykluczonych z dofinansowań publicznych może być członkiem konsorcjum z inwestycją nie związaną bezpośrednio z podstawową działalnością?

Odpowiedź

Warunek określony w kryterium formalnym - wnioskodawca nr 2 „Wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum nie podlegają wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” dotyczy nie tylko Lidera konsorcjum, ale też pozostałych konsorcjantów.

W związku z tym konsorcjum/projekt w sytuacji opisanej w pytaniu nie spełni wszystkich kryteriów oceny wniosków i otrzyma negatywną ocenę.