FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy w ramach konkursu jest możliwość złożenia wniosku na produkt sieciowy związany z medycyną i turystyką medyczną?

Projekt łączyły ze sobą centra medyczne oraz ośrodki, w których po zabiegach byłaby prowadzona rekonwalescencja.

Odpowiedź

Tak. Należy przy tym pamiętać, że projekt powinien spełniać wszystkie wymogi wynikające z kryteriów wyboru projektów oraz Regulaminu konkursu. Ostateczna ocena dokonywana jest w oparciu o ww. dokumenty przy uwzględnieniu ostatecznej koncepcji projektu opisanej we wniosku o dofinansowanie.