FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy może być sprzedawana poza produktem sieciowym inwestycja tzn produkt, usługa dzięki niej uzyskana , która jest składową produktu sieciowego?

Odpowiedź

Co do zasady nie. Składowa produktu sieciowego (np. pojedyncza usługa) nawet jeżeli sprzedawana jest pojedynczo powinna być sprzedawana pod wspólną marką produktu sieciowego.

Projekt powinien zostać zrealizowany zgodnie z założeniami przedstawionymi w ramach wniosku o dofinansowanie, czyli jako produkt sieciowy sprzedawany np. w ramach różnych przewidzianych pakietów – o ile takie występują w projekcie.

W okresie trwałości projektu realizacja tych założeń będzie podlegała kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej. Niemniej jednak nie można wykluczyć sporadycznej sprzedaży indywidualnej pojedynczych usług/produktów, przy założeniu, że sprzedaż ta musi być marginalna, realizowana pod marką produktu sieciowego a projekt będzie realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w kooperacji wszystkich konsorcjantów. W przeciwnym razie nie zostaną zrealizowane cele projektu założone we wniosku o dofinansowanie co może być podstawą do żądania zwrotu dofinansowania.