FAQ

Wpis
Opublikowano 17.05.2017

Pytanie

Chcę prowadzić własną działalność gospodarczą. Będzie to kawiarnia w związku z tym szukam środków na dofinansowanie. Przeczytałam na stronie internetowej że można się starać o dofinansowanie na małą bądź średnią firmę. Moje pytanie jest takie czy rozpoczynając działalność kawiarni mogłabym się starać o dotację z programu "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP"? Kwoty jakiej potrzebuję to ok 80 tys zł. Firma ma powstać między sierpniem a październikiem tego roku. Planowana liczba pracowników to ok 4.

Odpowiedź

Według zapisów Regulaminu konkursu o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW oraz zgodnie z kryterium formalnym – wnioskodawca nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania” o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja, w skład którego wchodzi Lider konsorcjum oraz co najmniej 2 członków konsorcjum, gdzie każdy z nich jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach poddziałania to 10 milionów zł.

Biorąc powyższe pod uwagę nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW jednemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarcza na inwestycję o wartości wskazanej w pytaniu.