FAQ

Wpis
Opublikowano 17.05.2017

Pytanie

Jaki jest poziom usług zleconych na zewnątrz innym podmiotom, który można wpisać w projekt. Czy usługa GSM, która będzie niezbędna do uruchomienia usługi sieciowej będzie kwalifikowalna w projekcie?

 

Odpowiedź

 

Na tak zadane pytanie trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Próbując odgadnąć intencje pytającego, poniżej odnosimy się do usług GSM jako usług związanych z usługami związanymi z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej. Powyższe usługi są udostępniane na zasadach usługi abonamentowej lub formy przedpłaconej.

Usługi GSM prawdopodobnie będą wynikały z jednego z trzech integralnych elementów projektu - rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Wydatki związane z rozwojem aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych powinny zostać zaplanowane w projekcie z uwzględnieniem katalogu kosztów kwalifikowanych określonych w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów, ust. 3.

W ramach kosztów kwalifikowanych nie są finansowane koszty dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorców, w tym również związanej z realizacją projektu i obsługą utworzonego produktu sieciowego, zatem należy uznać, że usługi GSM nie są kosztem kwalifikowanym.