FAQ

Wpis
Opublikowano 17.05.2017

Pytanie

Pytanie dotyczy Załącznika do Umowy: Katalog wydatków kwalifikowalnych - PODDZIAŁANIE 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - czy koszt opracowania dokumentacji projektowej (projekt techniczny, projekt wykonawczy) inwestycji również wchodzi w katalog kosztów kwalifikowanych a więc jest możliwość jej dofinansowania czy nie ma takiej możliwości w tym Poddziałaniu?

I czy koszt opracowania dokumentacji aplikacyjnej - np. Studium Wykonalności Inwestycji wchodzi czy jest wyłączony z katalogu kosztów kwalifikowanych?

Odpowiedź

Koszty przygotowawcze projektu nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych określonych w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów.