FAQ

Wpis
Opublikowano 17.05.2017

Pytanie

Czy inwestycja zawiązana z uruchomieniem lokalnego browaru może być przedmiotem wniosku do POPW 1.3.2?

Przeglądałam katalog działalności wykluczonych i na moje wyczucie nie widzę, żeby przetwarzanie chmielu było wykluczone. To co znalazłam to:

- produkcja win gronowych

- produkcja cydru i pozostałych win gronowych

- produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

- uprawa winogron

- uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych np. chmiel (ale tu jest mowa tylko o uprawie o nie o przetwarzaniu)

- działalność usługowa następująca po zbiorach z wyjątkiem np. szyszek chmielu.

Bardzo proszę o Państwa interpretację, czy w świetle powyższego i Katalogu działalności wykluczonych, inwestycja polegająca na budowie i wyposażeniu lokalnego / regionalnego browaru nie będzie traktowana jako działalność wykluczona z ubiegania się o dofinansowanie.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, §4 Przedmiot konkursu ust. 17:

„Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w § 4 oraz § 20 rozporządzenia.”

§ 4 ust. 4 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 mówi, że:

„Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

3) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

4) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

5) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.”

Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach poddziałania 1.3.2 POPW nie jest możliwe finansowanie projektu, w którym wystąpi inwestycja polegająca na budowie i wyposażeniu lokalnego / regionalnego browaru.