FAQ

Wpis
Opublikowano 17.05.2017

Pytanie

Jak wygląda montaż finansowy przy założeniu, że 3 konsorcjantów jest z obszaru lubelskiego i należy do mikro przedsiębiorstw?

Odpowiedź

Dla inwestycji realizowanej w województwie lubelskim przez mikroprzedsiębiorców, odpowiednio do rodzaju kosztów kwalifikowalnych można wnioskować o dofinansowanie z:

  • ­  regionalnej pomocy inwestycyjnej – maksymalnie 50% zwiększone o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy,
  • ­  pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP- maksymalnie 50%,
  • ­  pomocy szkoleniowej - maksymalnie 50% zwiększone o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy,
  • ­  pomocy de minimis – maksymalnie 70%.

Limity pomocy należy odnosić do każdego z przedsiębiorstw osobno.

Szczegółowe informacje w zakresie dotyczącym maksymalnej intensywności pomocy oraz limitów i zasady udzielania dofinansowania zostały zawarte w Regulaminie konkursu głównie w §5 Zasady finansowania projektów.