FAQ

Wpis
Opublikowano 25.05.2017

Pytanie

Proszę o interpretację kryterium: "Minimum 70% (liczbowo) członków konsorcjum (w tym wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej." Czy spółka, która została zarejestrowana 7.04.2015 r. , ale przychody zaczęła osiągać w 2017 roku (luty, marzec, kwiecień, maj) spełnia wymogi kryterium, w przypadku, gdy złoży wniosek o dofinansowanie 31.05.2017?

Odpowiedź

 

Zgodnie z ww. zapisem zawartym w opisie kryterium formalnego – wnioskodawca nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania” oraz zapisem Regulaminu konkursu §4 Przedmiot konkursu, ust. 12 oznacza, że dla minimum 70% członków konsorcjum (w tym wnioskodawcy), należy wykazać i udokumentować prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazując przychody z działalności gospodarczej.Wymagane jest wykazanie przychodów w dowolnym momencie roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinasowanie.

W opisanej sytuacji, w celu wykazania przychodów należy załączyć odpowiednie dokumenty w kategorii „inne” ponieważ nie będzie możliwości weryfikacji generowania przychodów w pierwszych miesiącach 2017 r. na podstawie wymaganych załączników. Standardowo w ramach wniosku o dofinansowanie nie załącza się dokumentów finansowych (sprawozdania) za okres bieżącego roku. Weryfikacji tej nie będzie można również dokonać na podstawie tabeli finansowej załączanej do wniosku o dofinansowanie „Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza” ponieważ przychody wykazane dla 2017 r. mogą dotyczyć przyszłych miesięcy po złożeniu wniosku o dofinansowanie.