FAQ

Wpis
Opublikowano 25.05.2017

Pytanie

W budynku znajdują się hotel oraz kompleks basenowy. Czy w związku z tym koszta związane z basenem będą zaliczane do wydatków noclegowych?

Odpowiedź

 

W Regulaminie konkursu nr 3 w §4 Przedmiot konkursu w ust. 9 zawarto opis dotyczący miejsc noclegowych:
„Za infrastrukturę noclegową, o której mowa w ust. 6 uznaje się wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w obiekt, z którym związane są miejsca noclegowe - w tym zakup nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie miejsc noclegowych (np. pole kempingowe, kamperowe, namiotowe), budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc noclegowych oraz zakup środków trwałych (np. łodzi i kamperów), w których znajdują się miejsca noclegowe/miejsca do spania.”

Powyższą definicję należy rozumieć szeroko, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży turystycznej.

Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być wliczane do limitu 15% w całości, niezależnie od tego, że tylko część obiektu dotyczy bezpośrednio miejsc noclegowych. Wydatki przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.