FAQ

Wpis
Opublikowano 25.05.2017

Pytanie

Czy koszta związane z dobudową sal konferencyjnych, warsztatowych itp. bezpośrednio sąsiadujące z hotelem to koszt noclegu?

Odpowiedź

W Regulaminie konkursu nr 3 w §4 Przedmiot konkursu w ust. 9 zawarto opis dotyczący miejsc noclegowych:

 

„Za infrastrukturę noclegową, o której mowa w ust. 6 uznaje się wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w obiekt, z którym związane są miejsca noclegowe - w tym zakup nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie miejsc noclegowych (np. pole kempingowe, kamperowe, namiotowe), budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc noclegowych oraz zakup środków trwałych (np. łodzi i kamperów), w których znajdują się miejsca noclegowe/miejsca do spania.”

Powyższą definicję należy rozumieć szeroko, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży turystycznej.

Jeśli wskazane w pytaniu sale konferencyjne będą częścią obiektu związanego z miejscami noclegowymi, należy je traktować jako jeden obiekt.

W przypadku budowy w ramach jednego projektu większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem użytkowym i funkcjonalnym (np. obiektu konferencyjnego), do ww. limitu 15% wszystkich wydatków kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami noclegowymi.