FAQ

Wpis
Opublikowano 31.05.2017

Pytanie

Które kryterium jest rozstrzygające w przypadku uznania przedmiotowych wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na budowę i wyposażenie Centrum za związane bądź niezwiązane z miejscami noclegowymi? Czy to co jest w pozwoleniu na budowę, osobna decyzja o warunkach zabudowy, czy stan faktyczny tj. rozdzielność techniczna i dostępność dla gości spoza hotelu?

 

Odpowiedź

 

W przypadku określenia wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na budowę i wyposażenie Centrum, rozstrzygające jest to czy wydatki dotyczą odrębnego obiektu budowlanego czy też części obiektu powiązanego z miejscami noclegowymi.

Przy określaniu zakresu należy posługiwać się definicjami (m.in. obiektu budowlanego) wynikającymi z Ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.).