FAQ

Wpis
Opublikowano 31.05.2017

Pytanie

Czy projekt może być realizowany w budynku, w którym są miejsca noclegowe, jeśli są one wyłączone i nie związane z projektem? Projekt obejmowałby wyposażenie obiektu do funkcjonowania zgodną z tematem projektu, a nie na potrzeby noclegowe, świadczone w innej części budynku.

Odpowiedź

Tak, projekt może być realizowany w budynku, w którym są miejsca noclegowe. Wydatki te będą jednak podlegały limitowi 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów, ust. 6 pkt. 3)„maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z miejscami noclegowymi nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych”.