FAQ

Wpis
Opublikowano 08.06.2017

Pytanie

Czy będą kosztem kwalifikowalnym projekt architektury architektury wnętrz i zagospodarowania terenu, tzn: wizualizacje pomieszczeń, obszaru 3D; rzuty pomieszczeń, rozplanowanie funkcji; układy podłóg , kłady ścian, rysunki układów sufitów; projekty techniczne wykonawcze- rozmieszczenie punktów wod-kan, gniazdek , włączników, oświetlenia; kalkulacje ilościowe i cenowe głównych elementów ( np płytki, kafle); zestawienia materiałów, itp.

Odpowiedź

 

Koszty przygotowawcze projektu nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych określonych w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów.