FAQ

Wpis
Opublikowano 08.06.2017

Pytanie

Proszę o podanie precyzyjnej odpowiedzi czy oddział szpitalny z łóżkami szpitalnymi uznacie Państwo za infrastrukturę noclegową i będzie ona podlegała limitowi do 15%.

Odpowiedź

W Regulaminie konkursu nr 3 w § 4 Przedmiot konkursu w ust. 9 zawarto opis dotyczący miejsc noclegowych. Definicję należy rozumieć szeroko, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży turystycznej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe odpowiedzi na pytania z branży medycznej, koszty związane z obiektem, w którym powstaną oddziały szpitalne z łóżkami szpitalnymi nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu.