FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Chciałbym zadać istotne pytanie interpretacyjne dotyczące naboru 1.3.2 PO PW tworzenie produktów sieciowych.

Pytanie dotyczy informacji jakie dopiero podczas tego naboru zaczęły wypływać ze strony PARP, dotyczące możliwości sprzedaży usług indywidualnych świadczonych przez członków konsorcjum:

http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/nabor-2017/faq/38944-czy-moze-byc-sprzedawana-poza-produktem-sieciowym

Biorąc pod uwagę kryteria punktowe, opis projektu oraz jego charakter należy przypuszczać, że był on tworzony z myślą przede wszystkim o sieciowych produktach turystycznych. Produkty takie aby były kompleksowe muszą posiadać oprócz głównej inwestycji/atrakcji dodatkowe elementy podstawowe jak noclegi czy gastronomia. Za gotowy do sprzedaży, gotowy produkt sieciowy uważamy m.in sprzedaż wspólnych pakietów turystycznych, które zawierać będą usługi świadczone przez członków konsorcjum (zarówno te nowe jak i te już świadczone przez wnioskodawców) - np. innowacyjny pakiet zawierający ofertę przeciwdziałania uzależnieniom cywilizacyjnym jak uzależnienie od internetu. Czy w wyniku powyższej interpretacji nie jest zatem możliwe aby uczestnik konsorcjum świadczył np. usługi gastronomiczne w obiekcie wybudowanym w ramach projektu dla osób, które nie będą kupować wspólnego pakietu przez stronę internetową? Czy wnioskodawca który będzie budował innowacyjne centrum rozrywki ale posiadający już obiekt hotelowy, nie może świadczyć indywidualnych usług hotelowych poza produktem sieciowym? Taka interpretacja konkursu znacznie utrudnia utworzenie turystycznego produktu sieciowego. Od 4 lat zarządzamy klastrem turystycznym i kwestia stworzenia sieciowego produktu turystycznego w Bieszczadach jest dla nas kluczowa.

Co więcej, kwestia ta wydaje się być fundamentalna z punktu widzenia potencjalnych wnioskodawców z różnych dziedzin a nie ma jej poruszonej ani w regulaminie naboru, ani we wzorze umowy z PARP, nie ma wskaźników, które by badały stosunek przychodów z produktu sieciowego do przychodów indywidualnych. Pytanie więc na jakiej podstawie taka weryfikacja mogłaby nastąpić.

Zrozumiała jest oczywiście kwestia, że realizując projekt, produkt sieciowy musi powstać, musi faktycznie on funkcjonować, musi realizować np. wskaźniki informacyjne dotyczące poziomu sprzedaży usług konsorcjum. Problem leży jednak w zakazie świadczenia usług indywidualnych w ramach infrastruktury, która powstanie w ramach projektu. To w zasadzie uniemożliwia włączenie do produktu sieciowego, obiektów gastronomicznych lub obiektów hotelowych, które już funkcjonują na rynku. Trudno sobie wyobrazić by np. już w pierwszych roku działalności przychody z działalności produktu sieciowego były wyższe niż przychody z indywidualnych działalności popularnych obiektów w Bieszczadach.

Rzeczowy projekt zakłada utworzenie centrum regeneracji "ducha i ciała" w Bieszczadach wraz z uzupełniającą ofertą edukacyjną, ofertą noclegową, ofertą gastronomiczną oraz bogatą paletą usług dodatkowych tworzących wspólne tematyczne pakiety.

Odpowiedź

 

Ad.1 Czy w wyniku powyższej interpretacji nie jest zatem możliwe aby uczestnik konsorcjum świadczył np. usługi gastronomiczne w obiekcie wybudowanym w ramach projektu dla osób, które nie będą kupować wspólnego pakietu przez stronę internetową?

Jak wskazano w odpowiedzi cytowanej przez pytającego składowa produktu sieciowego (np. pojedyncza usługa, w tym wypadku gastronomiczna) nawet jeżeli sprzedawana jest pojedynczo powinna być sprzedawana pod wspólną marką produktu sieciowego. Klient końcowy powinien mieć świadomość, że nabywa produkt sieciowy. Należy pamiętać, że realizacja projektu i środki przekazane w ramach dofinansowania mają służyć realizacji projektu sieciowego a nie finansowaniu indywidulanych działalności poszczególnych konsorcjantów. W tym konkretnym przypadku realizacja części gastronomicznej w budynku (np. wyposażenie, zaplecze, powierzchnia w budynku) musi być uzasadniona z punktu widzenia projektu, w przeciwnym razie same wydatki w tej części mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

Ad.2 Czy wnioskodawca który będzie budował innowacyjne centrum rozrywki ale posiadający już obiekt hotelowy, nie może świadczyć indywidualnych usług hotelowych poza produktem sieciowym?

Dotychczasowa działalność gospodarcza prowadzona przez danego członka konsorcjum, nie objęta współfinansowaniem nie podlega powyższym ograniczeniom.

Ad. 3 (…) nie ma wskaźników, które by badały stosunek przychodów z produktu sieciowego do przychodów indywidualnych. Pytanie więc na jakiej podstawie taka weryfikacja mogłaby nastąpić.

Sprzedaż należy zorganizować tak, aby możliwe było rozgraniczenie sprzedaży produktu sieciowego a sprzedaży indywidualnej poza projektem.